บรรยากาศวัด น.เทเรซา ห้วยกระบอก

ดาวน์โหลดสารวัดฉบับงานชุมนุมเคารพศีลมหาสนิท 26 พ.ย. 2017

ดาวน์โหลดสารวัดฉบับส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย 26 ต.ค. 2017

ดาวน์โหลดสารวัดฉบับพิเศษโอกาสฉลองวัด 1 ต.ค. 2017

 


วัดนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู ห้วยกระบอก ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70190 โทร. 032-291202

Contact Web-Admin : theresainfant@yahoo.com